Svaz chemického průmyslu žádá zastropování cen energií, hrozí kolaps firem

Téměř všechny chemické výroby jsou energeticky náročné, a tak se situace dotýká nejen velkých, ale také středních a malých chemických podniků.

Zástupci chemického a farmaceutického průmyslu vyzvali vládu, aby urychleně zastropovala ceny energií. Zároveň žádají, aby vláda uvolnila podporu z Environmentálního fondu společnostem evidovaným v systému obchodování s emisemi. V opačném případě dojde k výpadkům produkce a kolapsu řady firem včetně kritické infrastruktury, uvedl v pátek prezident Svazu chemického a farmaceutického průmyslu (ZCHFP) SR Roman Karlubík.

„Současné drasticky vysoké ceny energií způsobují, že energeticky náročné firmy postupně snižují svou výrobu. Téměř všechny chemické výroby jsou energeticky náročné, a tak se situace dotýká nejen velkých, ale i středních a malých chemických podniků. Duslo Šaľa, které je největším odběratelem zemního plynu na Slovensku a spotřebovává přibližně 11 procent celé spotřeby v zemi, už bylo nuceno odstavit celou výrobu anorganika,“ upozornil Karlubík.

Ohroženy jsou i firmy kritické infrastruktury
Podobná opatření podle šéfa ZCHFP přijímají urychleně i další velké firmy, jako například Fortischem. Ten je mimo jiné podnikem kritické infrastruktury a jediným slovenským výrobcem chloru využívaným k čištění vody a jako dezinfekčního prostředku proti onemocnění COVID-19.

ZCHFP tvrdí, že už nejde jen o přerušení či ukončení výroby velkého počtu firem a ztrátu tisíců pracovních míst, ale také o narušení či paralyzování celého dodavatelsko-odběratelského řetězce. Ohroženy jsou i firmy kritické infrastruktury, což může narušit výrobu základních nezbytných surovin, zemědělství či potravinovou bezpečnost.

Extrémní ceny energií mají vliv i na podnikání
Svaz upozornil, že na Slovensku nejsou spuštěny žádné kompenzační programy či možnost zastropování cen energií. Extrémní ceny energií už mají vliv i na firmy s dlouholetou tradici a mimo jiné hrozí i odliv kvalifikované pracovní síly do zahraničí.

„Vyzýváme proto vládu o maximální míru odpovědnosti a přijetí takových opatření, která by umožnila většině firem přežít dopady externích vlivů, za které nemohou. Problémy je třeba řešit tam, kde vznikly, tedy na národní a evropské úrovni. Není čas na politické šarvátky. Hrozí kolaps ekonomiky, a proto je třeba jednat – rychle a zodpovědně,“ vyzvalo prezidium ZCHFP.

V chemickém a farmaceutickém průmyslu na Slovensku pracovalo v 1. čtvrtletí celkem 41.373 zaměstnanců s průměrnou mzdou 1570 eur. To představuje 10,3% všech zaměstnanců celého slovenského průmyslu.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram