Krachem je ohrožena každá šestá firma

Naopak nejvyšší podíl nejstabilnějších firem s vysokou pravděpodobností spolehlivého placení závazků, nízkým úvěrovým rizikem a minimální pravděpodobností úpadku podniká v Trenčínském a Žilinském kraji.

Rizikem úpadku v následujících 12 měsících je ohrožena přibližně každá šestá firma podnikající na Slovensku. Vyplývá to z analýzy, kterou na základě výsledků vlastního skóringového modelu zveřejnila poradenská společnost Dun&Bradstreet. Společnost sledovala 269 000 firem.

„Krachem je podle průzkumu ohrožena v průměru každá šestá firma na Slovensku. Rozložení rizika je přitom nerovnoměrné. Největší podíl takových společností má sídlo v Bratislavském kraji, kde je krachem ohrožena každá pátá firma. Více než 19 % ze všech sledovaných subjektů v tomto kraji jsou rizikové. V případě Trnavského kraje je situace podobná. Krachem je zde ohroženo 16,3 % firem a tedy každá šestá firma podnikající v kraji,“ hodnotí analytička Dun&Bradstreet Petra Štěpánová.

U těchto společností je největší pravděpodobnost, že si své závazky z obchodního styku budou plnit po lhůtě, existuje vysoká možnost, že se zhorší jejich finanční situace, mají vyšší úvěrové riziko a stojí na hranici úpadku.

Za celorepublikovým průměrem, který je 15,88 %, se s mírným odstupem nacházejí firmy z Nitranského kraje, kde je ohroženo 15,30 % společností a z Banskobystrického kraje s 15 % rizikových firem.

Naopak nejvyšší podíl nejstabilnějších firem s vysokou pravděpodobností spolehlivého placení závazků, nízkým úvěrovým rizikem a minimální pravděpodobností úpadku podniká v Trenčínském a Žilinském kraji. Podíl takových firem zde dosáhl 57,3 % a 56,6 %. \“Ve všech krajích je počet nejspolehlivějších firem nad 50procentní hranicí, s výjimkou Bratislavského (48%),\“ uzavřela Štěpánová.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram